Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Lê Thị Thủy Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Lê Thị Thủy   Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 21 tháng 07 năm 2020 Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 21-07-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2020 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2020 Thứ hai, 20 Tháng 7 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2020 - đính kèm giải trình,...
Công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát...
Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.