Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát...
Công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH   Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2019 - đính kèm giải trình,...
Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đỗ Thoại Phong Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.