Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Phan Hữu Hòa Thứ tư, 14 Tháng 4 2021 Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Phan Hữu Hòa Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin...
Báo cáo thường niên năm 2020 Báo cáo thường niên năm 2020 Thứ tư, 14 Tháng 4 2021 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2020.  Vui lòng xem chi tiết...
Công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần 9 Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH   Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Thứ hai, 29 Tháng 3 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Vui...
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi Quý cổ đông Thứ bảy, 27 Tháng 3 2021 Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang kính gửi Quý cổ đông thư mời và tài liệu Đại hội đồng...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.