Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thanh Nga, là người có liên quan của người nội bộ Thứ ba, 22 Tháng 9 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 22-09-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập...
Công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thứ hai, 21 Tháng 9 2020  Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Tuyền Thứ sáu, 18 Tháng 9 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ    Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọa Long Thứ tư, 16 Tháng 9 2020 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 10-09-2020 Thứ năm, 10 Tháng 9 2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 10-09-2020   Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.