Lương thực

Thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Bất động sản - Khu Dân cư TTTM Nam Châu Đốc

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 7 Thứ tư, 28 Tháng 8 2019 Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần...
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019 Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019   Công ty cổ phần xuất nhập khẩu...
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông...
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2019 Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Công bố thông tin: Báo cáo tài chính đã được soát...
Công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH   Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.