Công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại đây.       

 

 

 

 

 

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Tuyền

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ và tên: Trương Thị Thanh Tuyền, là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 55.400 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:           0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 55.400 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 24/08/2020 đến 18/09/2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọa Long

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Phạm Ngọa Long

- Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:   7.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.700 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 24/08/2020 đến 16/09/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 10-09-2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 10-09-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc.

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 16/9/2020 đến 16/10/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.