Công bố thông tin: Giải trình về kết quả lỗ của hoạt động SXKD quý IV năm 2012

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Giải trình về kết quả lỗ của hoạt động SXKD quý IV năm 2012, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí III năm 2012 (chưa kiểm toán)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí III năm 2012 (chưa kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2012 (chưa kiểm toán)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2012 (chưa kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên cho kỳ kế toán từ 01/04/2011 đến 31/12/2011

Để xem chi tiết Báo cáo thường niên từ 01/04/2011 đến 31/12/2011, mời Quý vị xem/tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.