Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí I năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí I năm 2020 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2019

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố: Báo cáo thường niên năm 2019. Để xem chi tiết/tải vui lòng bấm vào đây.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí IV năm 2019 - đính kèm giải trình, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.