Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trần Vĩnh Quốc

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trần Vĩnh Quốc

    

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Vĩnh Quốc;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Trần Vĩnh Quốc;

- Số đăng ký người sở hữu: 351616006, ngày cấp 15/5/2006,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Số lượng cổ phần sở hữu:  500 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đinh Quốc Hùng

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Đinh Quốc Hùng

    

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đinh Quốc Hùng;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Đinh Quốc Hùng;

- Số đăng ký người sở hữu: 351243488, ngày cấp 09/9/2015,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang;

- Số lượng cổ phần sở hữu:  200 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Võ Thị Hồng Điệp

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Bà Võ Thị Hồng Điệp

    

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Võ Thị Hồng Điệp;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Võ Thị Hồng Điệp;

- Số đăng ký người sở hữu: 351151933, ngày cấp 23/7/2013,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: Đông Thạnh B, Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang

- Số lượng cổ phần sở hữu:  2.000 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Vương Thiện Tâm

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Vương Thiện Tâm

    

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Vương Thiện Tâm;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Vương Thiện Tâm;

- Số đăng ký người sở hữu: 025283374, ngày cấp 18/8/2015,  nơi cấp: Công An thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ: 21/9 Trần Hưng Đạo, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang.

- Số lượng cổ phần sở hữu:  10.000 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.