Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quí III năm 2013

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính quí III năm 2013 và Giải trình lợi nhuận quí III năm 2013 so với cùng kỳ , để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét và Giải trình kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 có ý kiến ngoại trừ, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Giải trình biến động về lợi nhuận sau thuế quí 2 năm 2013 so với cùng kỳ


Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Giải trình biến động về lợi nhuận sau thuế quí 2 năm 2013 so với cùng kỳ, để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quí II năm 2013 (chưa kiểm toán)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tài chính Quí II năm 2013 (chưa kiểm toán), để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.