Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của ông Bùi Thế Vinh

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Bùi Thế Vinh

              

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Thế Vinh;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Bùi Thế Vinh;

- Số đăng ký người sở hữu: 351276247, ngày cấp 17/9/2014,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: số 84/32 Khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang;

- Số lượng cổ phần sở hữu:  700 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc, là người nội bộ của Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 20-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc,

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.800 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 25/08/2020 đến 25/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trương Thị Thanh Tuyền, là người có liên quan của người nội bộ ngày 17 tháng 08 năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 17-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Trương Thị Thanh Tuyền

là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân - thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 55.400 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 20/08/2020 đến 20/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọa Long, là người nội bộ của Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 17-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Phạm Ngọa Long,

- Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 20/08/2020 đến 20/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.