Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông

Công bố thông tin: Thông báo của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang nắm giữ

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:  Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang nắm giữ

- Chi tiết thông báo (xem chi tiết tại đây)

- Tài liệu đính kèm (xem chi tiết/tải xuống tại đây)

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.