Công bố thông tin: Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ngày 02/10/2018

Liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/10/2018 - (chi tiết xem tại đây).
- Nghị quyết ngày 02/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang - (chi tiết xem tại đây).

Công bố thông tin: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang xin gửi đến Quý cổ đông các tài liệu liên quan - xem lại đây:
1. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SX-KD năm 2018.
2. Mẫu Phiếu biểu quyết
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Công bố thông tin: Thông báo số 1188/TB-CNVSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 1188/TB-CNVSD ngày 27/08/2018 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 126/AFX ngày 23/08/2018 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.