Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên, là người nội bộ của Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 14-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Kim Uyên,

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 38.000 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 20/08/2020 đến 18/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Thửa, là người có liên quan của người nội bộ ngày 13 tháng 08 năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 13-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Nguyễn Văn Thửa,

là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân - thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31.200 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 18/08/2020 đến 18/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thành Nam, là người có liên quan của người nội bộ ngày 13 tháng 08 năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 13-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Nguyễn Thành Nam,

là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân - thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.800 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 18/08/2020 đến 18/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Công bố thông tin: Bán Đấu Giá Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

           - Chi tiết thông báo ( xem tại đây )

           - Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1mQ8bejFSzXabqViWiYajolEybDNjb4-Z?usp=sharing

            Hoặc: htps://drive.google.com/file/d/1LfPrlZDahfcVyFbRP2nEZa_xEVc0PFVB/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.