Công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cổ phần theo lô của Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết An Giang tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cổ phần theo lô của Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết An Giang tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

           - Chi tiết thông báo ( xem tại đây )

           - Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1NitVqsXhKpfmloeEhNvG1OX-aAPn0ccZ

            

 

 

 

 

 

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thanh Nga

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Trần Thanh Nga, là người có liên quan của bà Trần Kim Uyên, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:         0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 29/09/2020 đến 23/10/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 16-10-2020 (đăng ký mua)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc.

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 20/10/2020 đến 19/11/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc 16-10-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:          0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 17/09/2020 đến 16/10/2020

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.