Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọa Long

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Phạm Ngọa Long

- Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:   7.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.700 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 24/08/2020 đến 16/09/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 10-09-2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 10-09-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc.

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 16/9/2020 đến 16/10/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Chung

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Văn Chung

    

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Nguyễn Văn Chung;

- Số đăng ký người sở hữu: 340311329, ngày cấp 28/7/2015, nơi cấp: Công An tỉnh Đồng Tháp;

- Địa chỉ: Số 518, ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp;

- Số lượng cổ phần sở hữu:  1.700 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Thửa

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

- Họ tên: Nguyễn Văn Thửa, là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 31.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 19/08/2020 đến 19/08/2020

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.