Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty (đến 31/12/ 2014)

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.

Để xem chi tiết/tải Báo cáo vui lòng bấm vào đây.