Thông báo

Công bố thông tin: Công văn số 254/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Công văn số 254/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước V/v gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 05/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 04/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 03/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 03/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trần Xuân Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Ngọa Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Ngọa Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.