Thông báo

Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 08/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG.

Xem thêm: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Phan Hữu Hòa

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Phan Hữu Hòa

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Phan Hữu Hòa;
- Số đăng ký người sở hữu: 350753548, ngày cấp 05/7/2020, nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;
- Địa chỉ: 51B Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang;
- Số lượng cổ phần sở hữu: 10.000 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang
2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang
ĐT: 0296.3932963 – 3932967 - Fax 0296.3932981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.