Thông báo

Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN và Thông báo Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2017, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang xin gởi đến Quý cổ đông:

- Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

- Thông báo số : 642/TB-CNVSD ngày 16/04/2018 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Xem thêm: Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN và Thông báo Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày...

Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG.

Xem thêm: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn đề cử ứng cử viên Chế Minh Lý tham gia Hội đồng quản trị Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
- Đơn đề cử ngày 23/03/2018 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty lương thực Miền Nam, đề cử ông Chế Minh Lý là ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2020. (Chi tiết tải/xem tại đây).
- Sơ yếu lý lịch ông Chế Minh Lý. (Chi tiết tải/xem tại đây).

Công bố thông tin: Nghị quyết đề cử ông Trần Văn Lắm làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
- Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT.2018 ngày 31/03/2018 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang về việc thống nhất đề cử ông Trần Văn Lắm làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 -2020. (Chi tiết Nghị quyết tải/xem tại đây).
- Sơ yếu lý lịch ông Trần Văn Lắm. (Chi tiết tải/xem tại đây).

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018 gửi Quý Cổ Đông

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.