Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo 206/TB-CNVSD từ TT Lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số:  206/TB-CNVSD ngày 01/03/2018 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán VN - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  về việc: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 32/TB-AFX ngày 27/02/2018 về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin 24 giờ: Người được uỷ quyền công bố thông tin

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin 24 giờ : Người được ủy quyền công bố thông tin, hiệu lực kể từ ngày 04/01/2018.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố 03 thông báo của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố 03 thông báo như sau:

1/. Thông báo số 16470/17 ngày 22/11/2017 của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
- Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Xi nghiệp đông lạnh thuỷ sản AFIEX.

2/. Thông báo số 16474/17 ngày 22/11/2017 của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
- Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Xi nghiệp thực phẩm Bến Cát.

3/. Thông báo số 16472/17 ngày 22/11/2017 của Phòng Đăng Ký Kinh Doanh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
- Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Phân xưởng chế biến phụ phẩm Châu Phú.

 

Công bố thông tin Nghị quyết chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT.2017 ngày 18/10/2017 quyết nghị thống nhất việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh:
- Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát.
- Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Phân xưởng chế biến phụ phẩm Châu Phú.

Xem chi tiết vui lòng bấm vào đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.