Thông báo

Công bố Nghị quyết về thống nhất phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản AFIEX

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT.2017 ngày 29/09/2017 về thống nhất phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang - Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản AFIEX.

Xem chi tiết vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang trân trọng  thông báo về việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ theo Hợp đồng số 17/2017/HĐKT-AFC.CT ngày 12/06/2017.

Xem chi tiết vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 6

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ: 6 ngày 21/04/2017. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.

Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

- Để xem NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 gửi Quý Cổ Đông

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.