Thông báo

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về "Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017",

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017

Để xem chi tiết vui lòng bấm vào:
- Thông báo từ Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Thông báo Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang gởi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công bố thông tin 24 giờ :Thông báo Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính

Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực Phẩm An Giang trân trọng thông báo về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:

Xem thêm: Công bố thông tin 24 giờ :Thông báo Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính

Công bố thông tin 24 giờ: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Để xem BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

- Để xem NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG mời Quý vị tải tại đây.

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 gửi Quý Cổ Đông

Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An giang thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch. Để xem/tải chi tiết vui lòng bấm vào:

Xem thêm: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu...

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.