Thông báo

Công bố thông tin : Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT: ông Đặng Minh Thừa

Công ty cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin : "Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT: ông Đặng Minh Thừa". Để xem/tải chi tiết vui lòng bấm vào đây.

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về "Ngày đăng  ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016", để xem chi tiết vui lòng bấm vào:

- Thông báo từ Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Thông báo Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang gởi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công bố thông tin: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐQT.2016 ngày 14/11/2016 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công  bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Quý Phúc.

- HĐQT thống nhất bổ sung ông Đặng Minh Thừa – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Chi nhánh phía Nam – SCIC tạm thời tham gia làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thay thế ông Đào Quý Phúc.

HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Thừa làm thành viên HĐQT và công bố thông tin theo quy định.

Xem thêm: Công bố thông tin: thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang, Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán: để xem chi tiết vui lòng bấm vào đây.

Công bố thông tin - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc:

Xem thêm: Công bố thông tin - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.