Thông báo

Thông báo từ Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang xin gởi đến Quý cổ đông:

- Thông báo số : 721/TB-CNVSD ngày 23/04/2018 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Xem thêm: Thông báo từ Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ...

Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

Liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang xin gởi đến Quý cổ đông:

- Thông báo số: 66/TB-AFX ngày 19/04/2019 gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Xem thêm: Thông báo gửi Trung Tâm Lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ...

Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG.

Xem thêm: Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
------o0o------

Xem thêm: Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 gửi Quý Cổ Đông

Công bố thông tin: Thông báo của CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.