Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 30-11-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Trần Kim Uyên

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 21.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:        700 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.500 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 12/11/2020 đến ngày 30/11/2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:          0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 22/10/2020 đến 19/11/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 09-11-2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 09-11-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Trần Kim Uyên.

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 21.200 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 10/11/2020 đến 09/12/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 05-11-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Trần Kim Uyên

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 16.600 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.800 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 7/10/2020 đến 04/11/2020

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

           - Chi tiết thông báo ( xem tại đây )

           - Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/19uYW5I4AXpB306oRTJcYgr_XOu_ObOBo?usp=sharing

 

 

 

 

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.