Thông báo

Công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp . Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 9 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 9 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/Pv Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.   Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.   Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 09/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 09/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.   Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.