Thông báo

Thành phố Long Xuyên, ngày 14 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt


Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 11/05/2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu:             Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
- Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:                    10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/05/2012
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 29/05/2012
- Địa điểm chi trả cổ tức:

Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
25/40 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Thời gian: từ 8h30 đến 15h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Thủ tục nhận cổ tức: Cổ đông khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình:

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Giấy đăng ký kinh doanh
Giấy ủy quyền nhận cổ tức (tải file đính kèm)  (đối với cổ đông cá nhân)
Giấy giới thiệu  nhận cổ tức của Công ty (đối với cổ đông tổ chức).

Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng, đề nghị Quý cổ đông gửi mẫu đăng ký trả cổ tức qua tài khoản (tải file đính kèm - tại đây) về Phòng Kế toán Công ty. Lưu ý: Công ty chỉ thanh toán cổ tức vào tài khoản của đúng tên cổ đông đó.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Bà Huỳnh thị Phương Thảo, Phòng Kế toán
Tel: (076) 3932 963 ; (076)3932 986   Fax: (076) 3932 981


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH             


PHẠM VĂN BẢY        

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.