Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 20-08-2019

 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm an giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Võ Thị Ngọc Hà,

là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tiến thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 23/08/2019 đến 22/09/2019

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.