Thông báo

Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang thông báo bán đấu giá tài sản 02 nhà ở khu TTTM Kênh Đào. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.