Thông báo

Công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Khánh Giang

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm An Giang công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Khánh Giang. Chi tiết vui lòng xem/tải tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.