Thông báo

Công bố thông tin: Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Quyết định số 01/QĐ-HĐQT Về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý


Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.