Thông báo

Công bố thông tin: Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/5/2020 Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Thông báo số 915/TB-CNVSD ngày 15/05/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.