Thông báo

Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin:

1. Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2020: Xem/Tải tại đây.

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát công ty: Xem/Tải tại đây.


Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.