Thông báo

Công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát công ty.
Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.