Thông báo

Công bố thông tin: Bán Đấu Giá Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

           - Chi tiết thông báo ( xem tại đây )

           - Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1mQ8bejFSzXabqViWiYajolEybDNjb4-Z?usp=sharing

            Hoặc: htps://drive.google.com/file/d/1LfPrlZDahfcVyFbRP2nEZa_xEVc0PFVB/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.