Thông báo

Công bố thông tin: Bán Đấu Giá Cả Lô Cổ Phần Của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

           - Chi tiết thông báo ( xem tại đây )

           - Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1mQ8bejFSzXabqViWiYajolEybDNjb4-Z?usp=sharing

            Hoặc: htps://drive.google.com/file/d/1LfPrlZDahfcVyFbRP2nEZa_xEVc0PFVB/view?usp=sharing