Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thành Nam, là người có liên quan của người nội bộ ngày 13 tháng 08 năm 2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ ngày 13-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:

-Họ tên: Nguyễn Thành Nam,

là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Xuân - thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.800 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 18/08/2020 đến 18/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.