Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên, là người nội bộ của Công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 14-08-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Kim Uyên,

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 38.000 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 20/08/2020 đến 18/09/2020

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.