Thông báo

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trần Vĩnh Quốc

Thông báo về đề nghị cấp lại sổ cổ đông của Ông Trần Vĩnh Quốc

    

Căn cứ Đơn trình báo mất giấy tờ và Đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Vĩnh Quốc;

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

- Họ tên người sở hữu: Trần Vĩnh Quốc;

- Số đăng ký người sở hữu: 351616006, ngày cấp 15/5/2006,  nơi cấp: Công An tỉnh An Giang;

- Địa chỉ: Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Số lượng cổ phần sở hữu:  500 CP.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu Công ty không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông trên đây, Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang

ĐT: 0296.3932963 – 3932967                   - Fax 0296.3932981

Kính báo!