Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Võ Thị Ngọc Hà

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ:
-Họ tên: Võ Thị Ngọc Hà,
là người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tiến thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 70.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện giao dịch: 28/07/2020 - 24/08/2020.