Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 10-09-2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 10-09-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc.

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 16/9/2020 đến 16/10/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.