Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọa Long

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Phạm Ngọa Long

- Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:   7.200 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 71.700 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 24/08/2020 đến 16/09/2020

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.