Thông báo

Công bố thông tin: Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.2020 ngày 28/09/2020 về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin:
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.2020 ngày 28/09/2020 về việc: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.