Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 01-10-2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 01-10-2020

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Trần Kim Uyên.

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 5/10/2020 đến 4/11/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.