Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc 16-10-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:          0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 17/09/2020 đến 16/10/2020