Thông báo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trần Xuân Phúc ngày 16-10-2020 (đăng ký mua)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ tên: Trần Xuân Phúc.

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu.

- Thời gian giao dịch: Từ 20/10/2020 đến 19/11/2020.

- Mục đích: Thực hiện nhu cầu cá nhân.

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.