Thông báo

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Kim Uyên ngày 05-11-2020

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

- Họ và tên: Trần Kim Uyên

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 16.600 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.800 cổ phiếu

- Thời gian giao dịch: Từ 7/10/2020 đến 04/11/2020

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.