Thông báo

Đơn xin từ nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát của Bà Hồng Lệ Vân

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Hồng Lệ Vân.

Chi tiết file đính kèm xin xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.