Thông báo

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam - Công Ty Cổ Phần và sơ yếu lý lịch đính kèm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam - Công Ty Cổ Phần và sơ yếu lý lịch đính kèm

Vui lòng xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.