Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công Ty Cổ phần XNK Nông sản Thực Phẩm An Giang cần tuyển dụng:

1/- Vị trí và số lượng tuyển dụng:

Vị trí 1: Thư ký Công Ty: Số lượng 01 người (Nam);
Vị trí 2: Nhân viên Tài chính Kế Toán: Số lượng 01 người (Nam/nữ);

Xem thêm: Thông báo tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

1. Ứng viên hoàn thành hồ sơ xin việc, bao gồm:

Xem thêm: Quy trình tuyển dụng

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.