Thông báo bán đấu giá tài sản 18_10_2016

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang có tổ chức bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô đã qua sử dụng như sau:

Xem thêm: Thông báo bán đấu giá tài sản 18_10_2016

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.