Thông báo

Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp . Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 9 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần 9 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem chi tiết trong mục QHCĐ hoặc theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 11/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/Pv Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.   Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 10/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.   Vui lòng xem/tải tại đây.

Hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.