Thông báo

Quyết định số 16/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty

Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang công bố thông tin: Quyết định số 16/QĐ-HĐQT.2021 của HĐQT V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty.   

Vui lòng xem/tải tại đây hoặc xem trong mục QHCĐ theo đường link sau: http://afiex.vn/vi/qhcd.html

Chứng nhận & Chứng chỉ

Liên hệ

  • Tổng đài điện thoại văn phòng công ty: 84-296-3932 963

Mạng xã hội

Cùng liên kết mạng xã hội.